Specjalizacją kancelarii jest synergia wybranych dziedzin prawa, tj. połączenie zagadnień prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego wraz z szeroko rozumianym prawem gospodarczym, w szczególności w zakresie prawa spółek handlowych, oraz prawa cywilnego.

Łukasz Kiwała

Prezes & Założyciel

O Nas

Konsorcjum Prawno-Finansowe Kiwała&Wspólnicy Sp. z o.o.

to firma o globalnym zasięgu, oferująca kompleksową obsługę w zakresie prawa.

W każdym obszarze działania Konsorcjum jest liderem stale dążącym do doskonałości, gwarantującym najwyższe światowe standardy i poufność informacji. Wartością decydującą o Naszym sukcesie są ludzie, którzy tworzą firmę. Są to profesjonaliści  działający z pasją, wykorzystujący swój potencjał i doświadczenie zapewniając Państwu tym samym  bezpieczeństwo i gwarancję osiągnięcia zamierzonych celów.

Kancelaria Prawna stanowi trzon Konsorcjum zapewniający wewnętrzną obsługę prawną wszystkich obszarów funkcjonowania firmy, jak również jest podstawą Naszej oferty skierowanej do Państwa. Naszymi klientami są międzynarodowe i krajowe przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne. Prawnicy Kancelarii posiadają specjalistyczną wiedzę umożliwiającą zarówno stałą obsługę firm, jak i współpracę przy realizacji konkretnych przedsięwzięć gospodarczych. Współpracujemy zarówno z korporacjami z Europy i Azji o wieloletniej tradycji, jak i z firmami, które dopiero rozpoczynają swoją działalność i chcą pozyskać solidnego partnera w interesach. Wysoką jakość Naszych usług potwierdzają długoterminowe, stabilne relacje z klientami. Doświadczenie oraz najwyższy poziom wiedzy naszych pracowników potwierdzają m.in.: tytuły prawników międzynarodowych (LL.M.), wieloletnia  obsługa firm i instytucji, praktyki i wiedza zdobyte w najlepszych kancelariach w Polsce i za granicą oraz ścisła współpraca ze specjalistami z tytułami profesorów w wąskich dziedzinach prawa.

 

Ściśle współpracujemy z serwisem:

Nasza Filozofia

Logo Konsorcjum to zastrzeżony znak towarowy chroniony przepisami prawa. Stworzone jest ono w złotych barwach kojarzących się z najwyższą jakością i sukcesem. Na logo składa się postać przypominająca człowieka symbolizującego założycieli firmy, którzy stanowią jej podstawę niczym pień drzewa. Koła i ostre kąty tworzą gałęzie i owoce drzewa, które metaforycznie mówią o tym, że za właścicielami stoi sztab ludzi, współpracowników, partnerów – specjalistów odpowiedzialnych za nieskazitelny wizerunek marki. W podstawie logo-korzeniach, jest nazwisko założyciela symbolizujące całkowite zaangażowanie i odpowiedzialność za kierunek rozwoju firmy. Korzenie te, umieszczone w żyznej ziemi, zapewniają zrównoważony rozwój i zdrowe funkcjonowanie całego organizmu biznesowego.

Oferta

Upadłość

 • analiza możliwości ogłoszenia upadłości w indywidualnej sprawie osoby zadłużonej
 • pomoc osobom zadłużonym w postępowaniu upadłościowym
 • reprezentacja w trakcie postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego
 • reprezentacja w toku postępowania egzekucyjnego po ogłoszeniu upadłości/restrukturyzacji

Prawo Gospodarcze

 • analiza, sporządzanie oraz negocjowanie umów
 • negocjowanie oraz redakcja umów cywilnoprawnych
 • bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych

Prawo cywilne

 • reprezentacja w postępowaniach sądowych, polubownych i egzekucyjnych
 • reprezentacja w sprawach nienależytego wykonania umów i zobowiązań
 • reprezentowanie w sprawach spadkowych
 • windykacja należności
 • dochodzenie odszkodowań

Główne Obszary Działań

Prawo cywilne

Prawo gospodarcze

Postępowanie restrukturyzacyjne

Upadłość

Kompleksowa pomoc osobom zadłużonym

Zakładanie, łączenie, przekształcanie oraz likwidacja spółek

Jak pracujemy

Proces postępowania upadłościowego

Redagowanie wniosku o upadłość konsumencką

Rozpatrywanie wniosku przez sąd

Zażalenie na postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Postępowanie przed Sądem II instancji

Ustalenie listy wierzycieli i likwidacja majątku upadłego

Plan spłat wierzycieli

Umorzenie wierzytelności

Poznaj nasz zespół

Łukasz Kiwała

Założyciel & Prezes

Prawnik, przedsiębiorca, polityk. Absolwent Prawa na wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent Europejskiej Akademii Dyplomacji ze specjalizacją dyplomacja europejska. Prezes Zarządu Kiwała&Wspólnicy. Reprezentuje firmę w kontaktach z kluczowymi kontrahentami. Odpowiada ponadto za rozwój sieci w kraju i za granicą. Zajmuje się doradztwem w zakresie prawa spółek i własności intelektualnej. Posiada międzynarodowe doświadczenie pracując m.in. w Luksemburgu.

Ryszard Krawczyk

Radca Prawny od 1987 roku. Obsługiwał i obsługuje duże podmioty gospodarcze także Skarbu Państwa oraz notowanych na GPW. Dokonywał fuzji i przekształceń własnościowych wielu spółek. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych oraz bieżącej obsłudze prawnej zawieranych kontraktów handlowych w kraju i zagranicą.

Kariera

Konsorcjum Prawno-Finansowe Kiwała & Wspólnicy z biurem we Wrocławiu zaprasza wszystkich Kandydatów marzących o pracy w jednej z najprężniej rozwijających się Kancelarii Prawnej we Wrocławiu do składania swoich CV na adres biuro@kiwala-wspolnicy.pl z dopiskiem „Aplikacja”.

Gwarantujemy przejrzysty system wynagrodzeń, liczne szkolenia prawnicze oraz wspierania rozwoju osobowego oraz profesjonalne narzędzia pracy. Oczekujemy prawników dynamicznych, punktualnych i godnych zaufania, którzy potrafią pracować zarówno w zespole jak i podejmować indywidualne zadania. Wychodzimy z założenia, że przestrzeganie wartości moralnych i etycznych oraz rzetelność i uczciwość są podstawą sprawnego działania firmy. Jeśli chcesz zdobywać doświadczenie prawnicze wśród najlepszych – już dziś zaplanuj swoją karierę.

 

Ścieżka kariery w Konsorcjum Prawno – Finansowym Kiwała & Wspólnicy

Stażysta/Praktykant – etap przeznaczony dla studentów ostatnich lat studiów oraz absolwentów bez wcześniejszego doświadczenia zawodowego, którzy zadeklarują gotowość regularnego uczestniczenia w życiu Kancelarii i podpiszą umowę o odbywaniu praktyk po zaznajomieniu się z Regulaminem.

Każdy stażysta i praktykant objęty jest Programem Praktyk, umożliwiającym nabycie praktycznych umiejętności stosowania i rozumienia prawa.

Młodszy konsultant – etap adresowany do absolwentów studiów prawniczych bez uprawnień zawodowych oraz bez doświadczenia w naszej Kancelarii. Młodszy konsultant wykonuje pracę pod nadzorem prawnika z uprawnieniami zawodowymi.

Konsultant – dla osób, które z uwagi na ponad roczne doświadczenie zawodowe prawnika mogą zajmować stanowiska pod nadzorem osoby z uprawnieniami w podstawowych sprawach bądź też są aplikantami.

Starszy konsultant – posiada już doświadczenie jako aplikant lub pracował w zawodzie prawnika co najmniej dwa lata, a następnie został zaadoptowani do pracy w Kancelarii Adwokackiej. Starsi konsultanci mogą kontaktować się w imieniu Kancelarii z Klientami.

Doradca – to osoba, której doświadczenie oraz zaufanie Kancelarii pozwala na samodzielną pracę lub współdziałanie z radcą lub partnerem. Doradcami mogą być doktorzy nauk prawnych, starsi stażem aplikanci oraz inne osoby o potwierdzonych kwalifikacjach. Jest to najwyższy etap kariery dla osób nie posiadających uprawnień do samodzielnego wykonywania regulowanego zawodu prawniczego.

Radca/Adwokat – radcą/adwokatem jest osoba, która nabyła uprawnienia do samodzielnego wykonywania regulowanego zawodu prawniczego oraz wykazuje się odpowiednią wiedzą prawniczą, doświadczeniem i umiejętnościami doradczymi. Radcy i adwokaci sprawują funkcję kierowniczą nad grupami merytorycznymi i problemowymi.

Partner – partnerem może zostać radca prawny lub inny prawnik wykonujący samodzielnie wolny zawód, którego wkład i zaangażowanie w funkcjonowanie Kancelarii uzasadnia przyjęcie do grona osób decydujących o kierunkach rozwoju Kancelarii Adwokackiej.

Skontaktuj się z nami!

Nasze biuro

Botanica Residence
ul. H. Sienkiewicza 34a biuro: 29
50-335 Wrocław

Telefon

+48 604 306 679

E-mail

biuro@kiwala-wspolnicy.pl

Opisz nam swoją sprawę:

Jesteśmy tutaj:

Poniedziałek – Piątek: 09.00- 17.00