Ryszard Krawczyk

Radca Prawny od 1987 roku. Obsługiwał i obsługuje duże podmioty gospodarcze także Skarbu Państwa oraz notowanych na GPW. Dokonywał fuzji i przekształceń własnościowych wielu spółek. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych oraz bieżącej obsłudze prawnej zawieranych kontraktów handlowych w kraju i zagranicą.

Łukasz Kiwała

Założyciel & Prezes

Prawnik, przedsiębiorca, polityk. Absolwent Prawa na wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent Europejskiej Akademii Dyplomacji ze specjalizacją dyplomacja europejska. Prezes Zarządu Kiwała&Wspólnicy. Reprezentuje firmę w kontaktach z kluczowymi kontrahentami. Odpowiada ponadto za rozwój sieci w kraju i za granicą. Zajmuje się doradztwem w zakresie prawa spółek i własności intelektualnej. Posiada międzynarodowe doświadczenie pracując m.in. w Luksemburgu.

Hubert Kobarski

Dyrektor Działu Prawnego

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (rachunkowość i finanse), a także Studiów podyplomowych z zakresu podatków organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych z zakresu wyceny, zarządzania i gospodarowania nieruchomościami organizowanych przez Politechnikę Wrocławską.

Agata Maczura-Wiśniewska

Radca prawny. Specjalizuje się we wszelkiego rodzaju sprawach odszkodowawczych, w szczególności odszkodowaniach i świadczeniach z umów ubezpieczeń majątkowych i na życie, zwłaszcza umów ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, rolników oraz innych umów OC w związku z wykonywania zawodu, prowadzeniem działalności lub posiadaniem określonego mienia. Świadczy kompleksową pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń z tytułu wypadków komunikacyjnych, w rolnictwie, przy pracy itp., jak również z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w związku z wykonywaniem władzy publicznej.

Małgorzata Stanek

Aplikant adwokacki przy Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyła roczną praktykę we Włoszech, gdzie poszerzała swoją swoją wiedzę. Specjalizuje się w prawie cywilnym i rodzinnym, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań arbitrażowych oraz pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.